Palvelussa mukana olevat kirjastot

InfoOrganisaation www-sivusto
Arkkitehtuurimuseo
Deutsche Bibliothek
Helsingin kaupungin tietokeskus/kirjasto
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjasto
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto / Kirjasto
Kelan tietopalvelu
Kuntaliitto
Lastenkirjainstituutti
Lastensuojelun Keskusliitto
Liikenneturvan kirjasto
Luonnonvarakeskus (Forestalia)
Luonnonvarakeskus (Kirva)
Maahanmuuttokirjasto
Nuorisotiedon kirjasto
Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto
Ranskan instituutti Suomessa
Siirtolaisuusinstituutti
Studium Catholicum
Suomen lähetysseura/Kirjasto
Suomen Sukututkimusseura
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
UKK-instituutti
Ympäristöhallinnon kirjastot