Tietoja organisaatiosta

Nimi: Helsingin kaupungin tietokeskus/kirjasto
Hakupalvelimen sijainti: Organisaation oma palvelin
Organisaation www-sivusto: http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kirjasto-ja-tietopalvelu/