Tietoja organisaatiosta

Nimi: Luonnonvarakeskus (Forestalia)
Hakupalvelimen sijainti: Organisaation oma palvelin
Organisaation www-sivusto: http://www.luke.fi/palvelut/tietopalvelu