Tietoja organisaatiosta

Nimi: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto / Kirjasto
Hakupalvelimen sijainti: Organisaation oma palvelin
Organisaation www-sivusto: http://www.kavi.fi